İhale İlan Sayfası

NOT: İnternet üzerindeki bu bilgiler satıcıya bilgi vermek içindir, resmi hüviyet taşımaz. İsteği yapan birimden gerekli bilgi alınabilir.

İhalelerBAP
İlan Dosyası
Şartname Dosyası
4 kalem muhtelif laboratuvar sarf malzemesi alımı(Doç.Dr.Ferhan EĞİLMEZ)
Doğrudan Temin
İhale No: 2020/3059
Yayınlanma Tarihi: 20.03.2020
Son Teklif Tarihi: 30.03.2020
Son Gösterim Tarihi: 30.03.2020
BAP
İlan Dosyası
Şartname Dosyası
2 adet Güç kaynağı, 3 adet Elektrik motoru ve 10 kalem muhtelif Elektrik-elektronik ve mekanik sarf malzemesi alımı(Dr.Öğr.Üyesi MELİKA ÖZER)
Doğrudan Temin
İhale No: 2020/3060
Yayınlanma Tarihi: 20.03.2020
Son Teklif Tarihi: 30.03.2020
Son Gösterim Tarihi: 30.03.2020
BAP
İlan Dosyası
Şartname Dosyası
8 kalem muhtelif laboratuvar sarf malzemesi alımı(Prof.Dr.GÜLENDAM BOZDAYI)
Doğrudan Temin
İhale No: 2020/3061
Yayınlanma Tarihi: 20.03.2020
Son Teklif Tarihi: 30.03.2020
Son Gösterim Tarihi: 30.03.2020